Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Suwiński

Od 2010 roku Kierownik II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach.

Specjalista II stopnia w radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej

Zainteresowania kliniczne:

Rak płuca: skojarzona radioterapia i chemioterapia w przypadkach nieoperacyjnych, radioterapia stereotaktyczna, chemioterapia pooperacyjna, chemioterapia w II linii leczenia, leczenie ukierunkowane molekularnie, immunoterapia

Rak odbytnicy i okrężnicy: radiochemioterapia w przypadkach nieoperacyjnych, radioterapia i radiochemioterapia przedoperacyjna, chemioterapia pooperacyjna, chemioterapia w przypadkach zaawansowanych, leczenie ukierunkowane molekularnie

Rak gruczołu krokowego: radioterapia samodzielna lub skojarzona z brachyterapią, radioterapia stereotaktyczna, hormonoterapia, chemioterapia w przypadkach oporności na leczenie hormonalne

Czerniak złośliwy: immunoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie, chemioterapia, radioterapia.

Inne nowotwory: porady dotyczące optymalnego wyboru metody leczenia, możliwości wykorzystania najnowszych technik radioterapii, schematów chemioterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie

dokt1

ob1

Kwalifikacje

ob4

Zainteresowania naukowe

karetka

Kontakt